Esitelmiä ja Esityksiä Raudusta ja Raudun historiasta  
     
  Itsenäistymisen jälkeen