Raudun seutuun, karjalaisuuteen ja historiaan liittyviä Internet -linkkejä

Karjalan liitto Suvannon seudun sukututkimuspiiri
Luovutettu Karjala Sakkolan pitäjä Väestörekisterikeskus
Karjala-tietokanta Pyhäjärvi Vpl Arkistolaitos
Metsäpirtti Heninen
Katiha Vuoksela Suomalaisen kirjallisuuden seura
Karjalan liiton kirjasto Vanhat almanakat
Karjalan kartat Kivennapa Historiallinen sanomalehtikirjasto
Karelia Klubi Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto Suomen sukututkimusseura
Kirkot Karjalassa Luovutetun Karjalan postileimoja Sukuhistoriallinen yhdistys