Rauta-Säätiön stipendit

Rauta-Säätiö julistaa haettavaksi ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä.
Apurahaa voivat hakea ajalla 1.12.2018 – 30.11.2019 valmistuneet. Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan rautulaisjuurisuus ja kopio tutkintotodistuksesta. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 9.12.2019. Myöhästyneitä tai joiltakin osin puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuslomake: Hakemus

Lisätietoja: Ilkka Pietiäinen =>