Rauta-Säätiön stipendit

Rauta-Säätiö julistaa haettavaksi ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä.

Apurahaa voivat hakea ajalla 1.12.2018 – 30.11.2019 valmistuneet. Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan rautulaisjuurisuus ja kopio tutkintotodistuksesta. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 9.12.2019. Myöhästyneitä tai joiltakin osin puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuslomake: Hakemus

 

  Hakemus palveluohjaajasta

Rauta-Säätiö julistaa haettavaksi yli 75-vuotiaille rautulaisjuurisille tarkoitetun avustuksen.

Rauta-Säätiö tarjoaa yli 75-vuotiaalle rautulaiselle hakijalle ilmaisen palveluohjaajan selvityksen. Palveluohjaaja on ammattihenkilö, jonka kanssa keskustelemalla pyritään löytämään ne tukitoimet, jotka hakijan mielestä toisivat parhaiten apua arjen sujumiseen.

Hakemuslomake: Palveluohjaushakemus

 

Lisätietoja: Ilkka Pietiäinen =>