Rauta-Säätiön stipendit

Rauta-Säätiö julistaa haettavaksi ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä.
Apurahaa voivat hakea ajalla 1.12.2017 – 30.11.2018 valmistuneet. Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan rautulaisjuurisuus ja kopio tutkintotodistuksesta. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 7.12.2018. Myöhästyneitä tai joiltakin osin puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuslomake: Hakemus

Lisätietoja: Ilkka Pietiäinen =>