Viimeisestä evakkoonlähdöstä 60 vuotta.   Simo O. Salo

          Karjala tutuksi mummon tarinoiden kautta.   Sirpa Piskonen