Rautulaisten sijoittuminen (Kopioitu Luovutetun Karjalan -sivuilta)
  Vuoden 1945 maanhankintalain mukainen sijoitussuunnitelma

  Yksityiskohtaista tietoa Karjalaisten sijoittumisesta kunnittain saa mm. Leo Paukkusen kirjoittamasta tutkimuksesta: SIIRTOKARJALAISET NYKY-SUOMESSA, ilmestymisvuosi 1989. Tutkimus on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia.