Rauta-Säätiö

Rauta-Säätiö on perustettu lokakuussa 1948 Pieksämäellä.
Rautainen nimi säätiölle selittyy sillä, että valvontakomissio
ei aikoinaan hyväksynyt luovutetun alueen kuntien nimiä
säätiöiden nimiksi.

Rauta-Säätiön tarkoituksena on vaalia karjalaista yhteishenkeä entisen Raudun kunnan asukkaitten ja heidän perillistensä keskuudessa. Tätä työtä säätiö tekee muun muassa jakamalla avustuksia. Tukea myönnetään pääasiassa yhteisöille, laitoksille tai yrityksille, joiden hankkeet edistävät säätiön tarkoitusperiä.

Säätiön käytännön työstä vastaa viisijäseninen hallitus, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallitus myös päättää sijoitustoimista kuultuaan ensin eri asiantuntijoita. Hallituksen toimet tarkistaa vuosittain kokoontuva valtuuskunta.