Tämän "nettiversion" syntymistä edesauttoivat
                    Rautulaisten pitäjäseura ja Rauta-Säätiö.